ในปี ค.ศ. 1935 ฮิเดะกิ ยุกะวะ (Hideki Yukawa ) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรง ที่ทำให ้ นิวคลีออน... ในปี ค.ศ. 1935 ฮิเดะกิ ยุกะวะ (Hideki Yukawa ) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรง ที่ทำให ้ นิวคลีออน... Hideki Yukawa Hideki Yukawa ( Hideki Yukawa Hideki Yukawa ( L’UNESCO a édité ses deux premières médailles sur des thèmes japonais en 2005 une pour chacune des... L’UNESCO a édité ses deux premières médailles sur des thèmes japonais en 2005, une pour chacune des... KEK Director General Atsuto Suzuki at the symposium. Image: Embassy of Canada in Japan The keynote... KEK Director General Atsuto Suzuki at the symposium. Image: Embassy of Canada in Japan The keynote... L’UNESCO a édité ses deux premières médailles sur des thèmes japonais en 2005 une pour chacune des... L’UNESCO a édité ses deux premières médailles sur des thèmes japonais en 2005, une pour chacune des... Laureates [link] Laureates [link] Contributors Contributors 188-189 Hideki Yukawa 188-189 Hideki Yukawa E.フェルミ 湯川秀樹 4.根元的な4つの力 前項で、自然界には4つの力があると言い、それは (1)重力 (2)電磁気力 (3)弱い相互作用... E.フェルミ 湯川秀樹 4.根元的な4つの力 前項で、自然界には4つの力があると言い、それは (1)重力 (2)電磁気力 (3)弱い相互作用... Opening with a Billy Bragg mockney cry you expect Napoleon IIIrd’s mini-album to be a fairly... Opening with a Billy Bragg mockney cry, you expect Napoleon IIIrd’s mini-album to be a fairly... Japanese physicist Hideki Yukawa recipient of the 1949 Nobel Prize in physics Japanese physicist Hideki Yukawa, recipient of the 1949 Nobel Prize in physics, Yukawa with Einstein in Princeton (1953). Photo from Mainichi Shinbun. Yukawa with Einstein in Princeton (1953). Photo from Mainichi Shinbun. You never need to read reviews before listening to albums. You have ears your own likes and... You never need to read reviews before listening to albums. You have ears, your own likes and... Yukawa Hideki with Einstein at Princeton 1953 Yukawa Hideki with Einstein at Princeton, 1953 So much variety in fact that it is easy to feel a little disorientated by the broad mix of genres... So much variety in fact, that it is easy to feel a little disorientated by the broad mix of genres... Einstein és Hideki Yukawa Nobel-díjas japán fizikus társaságában 1949-ben a John Hopkins Egyetemen... Einstein és Hideki Yukawa Nobel-díjas japán fizikus társaságában 1949-ben a John Hopkins Egyetemen... Gregorio Ricci Curbastro Gregorio Ricci Curbastro T erzo figlio di Takuji Ogawa professore di geologia all’Università di Kyoto frequentò in... T erzo figlio di Takuji Ogawa, professore di geologia all’Università di Kyoto, frequentò in... Raman with Hideki Yukawa The Indian Academy of Sciences Bangalore which now publishes some of the... Raman with Hideki Yukawa The Indian Academy of Sciences Bangalore, which now publishes some of the... スカンジナビア半島に沈む夕陽 スカンジナビア半島に沈む夕陽 196-197 Carl Linnaeus 196-197 Carl Linnaeus Hideki Yukawa Messa così però sembra quasi che i mesoni siano particelle poco importanti né carne... Hideki Yukawa Messa così, però, sembra quasi che i mesoni siano particelle poco importanti, né carne... discutíamos muito sobre a física no Brasil. São Paulo já tinha um bom grupo em física experimental.... discutíamos muito sobre a física no Brasil. São Paulo já tinha um bom grupo em física experimental.... ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนจึงมีการเสนอแนวคิดว่า แท้จริงแล้วมีซอน มี 2 ชนิด... ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนจึงมีการเสนอแนวคิดว่า แท้จริงแล้วมีซอน มี 2 ชนิด... C V Raman with Hideki Yukawa Raman was elected as a Fellow of the Royal Society of London in 1924 in... C V Raman with Hideki Yukawa Raman was elected as a Fellow of the Royal Society of London in 1924 in... ...for sale (*see also the Hideki Yukawa medal in the Anniversaries Series) Photo © UNESCO/N. Burke ...for sale (*see also the Hideki Yukawa medal in the Anniversaries Series) Photo © UNESCO/N. Burke Contributors Contributors Хидеки Юкава (1907 –1981) Диаграммы N-N взаимодействий Хидеки Юкава (1907 –1981) Диаграммы N-N взаимодействий 2001 - 2025 2001 - 2025 slide0142.htm slide0142.htm
Suivante »
Recherche Avancée