ŽÊ^’ñ‹ŸF n005(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ×—tŒ•ŽR/•PŒ•ŽR ‰È–¼ ƒAƒiƒiƒX‰È Bromeliaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n005(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ×—tŒ•ŽR/•PŒ•ŽR ‰È–¼ ƒAƒiƒiƒX‰È Bromeliaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n005(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n005(’²®’†) Foto de Dyckia brevifolia - http://succulent.com.ne.kr/ - http://www.mixedpk.com/ Foto de Dyckia brevifolia - http://succulent.com.ne.kr/ - http://www.mixedpk.com/ ...platyphylla - Cherry Coke Bromeliad Home Strange Wonderful Things Rare and exotic plants & seeds ...platyphylla - Cherry Coke Bromeliad Home Strange Wonderful Things Rare and exotic plants & seeds ŽÊ^’ñ‹ŸF n005(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒGƒLƒmƒCƒfƒX ‰È–¼ ƒAƒiƒiƒX‰È Bromeliaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n005(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒGƒLƒmƒCƒfƒX ‰È–¼ ƒAƒiƒiƒX‰È Bromeliaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n005(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒŒƒ‚ƒeƒBƒtƒ[ƒ‰ ‰È–¼ ƒAƒiƒiƒX‰È Bromeliaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n005(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒŒƒ‚ƒeƒBƒtƒ[ƒ‰ ‰È–¼ ƒAƒiƒiƒX‰È Bromeliaceae... Foto de Dyckia brevifolia - http://succulent.com.ne.kr/ - http://www.mixedpk.com/ Foto de Dyckia brevifolia - http://succulent.com.ne.kr/ - http://www.mixedpk.com/ ŽÊ^’ñ‹ŸF n005(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒvƒ‹ƒOƒCƒlƒ“ƒVƒX ‰È–¼ ƒAƒiƒiƒX‰È Bromeliaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n005(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒvƒ‹ƒOƒCƒlƒ“ƒVƒX ‰È–¼ ƒAƒiƒiƒX‰È Bromeliaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n061(’²®’†) (variegata) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ŽÈŒ•ŽR/Œ•ŽR‚ÌŽÈ/‰Y“‡/— ŽÈ ‰È–¼... ŽÊ^’ñ‹ŸF n061(’²®’†) (variegata) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ŽÈŒ•ŽR/Œ•ŽR‚ÌŽÈ/‰Y“‡/— ŽÈ ‰È–¼... Check availability Photo #2 by Stan Shebs Home Strange Wonderful Things Rare and exotic plants Check availability Photo #2 by Stan Shebs Home Strange Wonderful Things Rare and exotic plants Informations complémentaires sur la photo : Cette photographie a été vue 237 fois. Code à copier... Informations complémentaires sur la photo : Cette photographie a été vue 237 fois. Code à copier... Blooming Habits: The 2 feet long (60 cm) unbranched spike carries several 0.75 inches long (2 cm)... Blooming Habits: The 2 feet long (60 cm) unbranched spike carries several 0.75 inches long (2 cm)... ŽÊ^’ñ‹ŸF n061(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n061(’²®’†) Blooming Habits: Fruiting Habits: Long lasting orange flowers on unbranched spikes bloom from spring... Blooming Habits: Fruiting Habits: Long lasting orange flowers on unbranched spikes bloom from spring... Dyckia Marnier. Dyckia Marnier. Dyckia sp. (desno) je v tem delu Argentine nekaj takega kot pri nas regrat. Raste praktično povsod... Dyckia sp. (desno) je v tem delu Argentine nekaj takega kot pri nas regrat. Raste praktično povsod,... Check availability Photo #2 by Stan Shebs Home Strange Wonderful Things Rare and exotic plants Check availability Photo #2 by Stan Shebs Home Strange Wonderful Things Rare and exotic plants Informations complémentaires sur la photo : Cette photographie a été vue 221 fois. Code à copier... Informations complémentaires sur la photo : Cette photographie a été vue 221 fois. Code à copier... This Dyckia can be grown much like cacti and succulents in well-draining cactus soil. Give the... This Dyckia can be grown much like cacti and succulents, in well-draining cactus soil. Give the... Dyckia marnier le postolle Dyckia marnier le postolle Back to TucsonJen's Journal homepage Overwhelmed? There's a lot to see here. Try starting at our... Back to TucsonJen's Journal homepage Overwhelmed? There's a lot to see here. Try starting at our... The plant forms a rosette of leaves about 2 feet across. The leaves are lined with white spines... The plant forms a rosette of leaves about 2 feet across. The leaves are lined with white spines,... Dyckia spec E365 Dyckia spec E365 Dyckia MARNIER-LAPOSTOLLEI SUGGESTIONS Bonsai (pre-bonsai plants & bonsai soil) Hoyas Ferns Indoor... Dyckia MARNIER-LAPOSTOLLEI SUGGESTIONS Bonsai (pre-bonsai plants & bonsai soil) Hoyas Ferns Indoor... Informations complémentaires sur la photo : Modèle d'appareil - DSC-P73 Temps d'exposition - 1/40 s... Informations complémentaires sur la photo : Modèle d'appareil - DSC-P73 Temps d'exposition - 1/40 s... Ian Hook 05/02. Ian Hook 05/02. Blooming Habits: Fruiting Habits: Long lasting orange flowers on unbranched spikes bloom from spring... Blooming Habits: Fruiting Habits: Long lasting orange flowers on unbranched spikes bloom from spring... Granitno pobočje hribovja pri La Puntilli se nadaljuje v Sierra de Famatina z več kot 6000 metrov... Granitno pobočje hribovja pri La Puntilli se nadaljuje v Sierra de Famatina z več kot 6000 metrov... Informations complémentaires sur la photo : Modèle d'appareil - DSC-P73 Temps d'exposition - 1/40 s... Informations complémentaires sur la photo : Modèle d'appareil - DSC-P73 Temps d'exposition - 1/40 s...
Suivante »
Recherche Avancée