Первый гражданин Румынии совершивший космический полет. Родился 27 сентября 1952 года в городе... Первый гражданин Румынии, совершивший космический полет. Родился 27 сентября 1952 года в городе... Citeste si: Primul manager străin la o companie de stat: Vystoupil Heinrich noul CEO de la Tarom.... Citeste si: Primul manager străin la o companie de stat: Vystoupil Heinrich, noul CEO de la Tarom.... Ïåðâûé ãðàæäàíèí Ðóìûíèè ñîâåðøèâøèé êîñìè÷åñêèé ïîëåò. Ðîäèëñÿ 27 ñåíòÿáðÿ 1952 ãîäà â ãîðîäå... Ïåðâûé ãðàæäàíèí Ðóìûíèè, ñîâåðøèâøèé êîñìè÷åñêèé ïîëåò. Ðîäèëñÿ 27 ñåíòÿáðÿ 1952 ãîäà â ãîðîäå... Lumea digitala Discovery Science dedică luna iunie asteroizilor şi susţine Asteroid Dayalături de... Lumea digitala Discovery Science dedică luna iunie asteroizilor şi susţine Asteroid Day,alături de... © © DAN IORGA DAN IORGA . Naissance : 27 septembre 1952 à Brasov Roumanie. Antécédent : Ingénieur aérospatial. Sélection :... . Naissance : 27 septembre 1952, à Brasov, Roumanie. Antécédent : Ingénieur aérospatial. Sélection :... DAN IORGA DAN IORGA © © Mission(s): Mission(s): © © Dumitru Prunariu Думитру Прунариу Launch Docking Crew Landing in Landing Date Duration Orbits 14.05... Dumitru Prunariu Думитру Прунариу Launch Docking Crew Landing in Landing Date Duration Orbits 14.05... © © ×ëåí-êîððåñïîíäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè àñòðîíàâòèêè (ñ 1992 ãîäà). ×ëåí Ðóìûíñêîãî íàöèîíàëüíîãî... ×ëåí-êîððåñïîíäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè àñòðîíàâòèêè (ñ 1992 ãîäà). ×ëåí Ðóìûíñêîãî íàöèîíàëüíîãî... © © Dumitru Prunariu (Imagine: Andreea Alexandru/ Mediafax Foto) În opinia lui Dumitru Prunariu reuşita... Dumitru Prunariu (Imagine: Andreea Alexandru/ Mediafax Foto) În opinia lui Dumitru Prunariu, reuşita... Printurile au fost făcute cu ajutorul companiei Leykom pe materiale de înaltă calitate. Printre... Printurile au fost făcute cu ajutorul companiei Leykom, pe materiale de înaltă calitate. Printre... © © Manželé Crina a Dumitru Prunariu z Rumunska. Autor: Deník/Radek Gális Rumunský kosmonaut Dumitru... Manželé Crina a Dumitru Prunariu z Rumunska. Autor: Deník/Radek Gális Rumunský kosmonaut Dumitru... 16 May 1981 - Moscow - Soyuz 40 FDC signed by Dumitru Prunariu 16 May 1981 - Moscow - Soyuz 40 FDC, signed by Dumitru Prunariu Print Print hi res version (465 KB) more photos hi res version (465 KB) more photos Publicul poate viziona expoziţia în perioada 16 Iunie-30 Septembrie 2011 la Muzeul Naţional Militar... Publicul poate viziona expoziţia în perioada 16 Iunie-30 Septembrie 2011, la Muzeul Naţional Militar... © © © © mehr Fotos mehr Fotos Share this Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr Ce trebuie să cunoașteți despre o... Share this Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr Ce trebuie să cunoașteți despre o... © © Expoziția prezintă prin intermediul printurilor copilăria adolescenţa perioada de studenţie... Expoziția prezintă, prin intermediul printurilor, copilăria, adolescenţa, perioada de studenţie,... 23 Sep 1987 - Moscow - Soyuz 40 event cover signed by Leonid Popov and Dumitru Prunariu 23 Sep 1987 - Moscow - Soyuz 40 event cover, signed by Leonid Popov and Dumitru Prunariu
Suivante »
Recherche Avancée