Cînd eram mititel aveam la capul patului două cărți poștale cu Gagarin și cu Prunariu. Visam doar... Cînd eram mititel, aveam la capul patului două cărți poștale, cu Gagarin și cu Prunariu. Visam doar... . Naissance : 27 septembre 1952 à Brasov Roumanie. Antécédent : Ingénieur aérospatial. Sélection :... . Naissance : 27 septembre 1952, à Brasov, Roumanie. Antécédent : Ingénieur aérospatial. Sélection :... Print Print Ïåðâûé ãðàæäàíèí Ðóìûíèè ñîâåðøèâøèé êîñìè÷åñêèé ïîëåò. Ðîäèëñÿ 27 ñåíòÿáðÿ 1952 ãîäà â ãîðîäå... Ïåðâûé ãðàæäàíèí Ðóìûíèè, ñîâåðøèâøèé êîñìè÷åñêèé ïîëåò. Ðîäèëñÿ 27 ñåíòÿáðÿ 1952 ãîäà â ãîðîäå... LEFT: Michel Tognini Franco Malerba Helen Sharman Alexander Alexandrov Dumitru Prunariu Paolo... LEFT: Michel Tognini, Franco Malerba, Helen Sharman, Alexander Alexandrov, Dumitru Prunariu, Paolo... DAN IORGA DAN IORGA – Există o iniţiativă foarte ambiţioasă care se tot amână: lansarea primei rachete româneşti… –... – Există o iniţiativă foarte ambiţioasă, care se tot amână: lansarea primei rachete româneşti… –... DAN IORGA DAN IORGA © © Mission(s): Mission(s): © © © © Dumitru Prunariu Думитру Прунариу Launch Docking Crew Landing in Landing Date Duration Orbits 14.05... Dumitru Prunariu Думитру Прунариу Launch Docking Crew Landing in Landing Date Duration Orbits 14.05... © © ×ëåí-êîððåñïîíäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè àñòðîíàâòèêè (ñ 1992 ãîäà). ×ëåí Ðóìûíñêîãî íàöèîíàëüíîãî... ×ëåí-êîððåñïîíäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè àñòðîíàâòèêè (ñ 1992 ãîäà). ×ëåí Ðóìûíñêîãî íàöèîíàëüíîãî... Lumea digitala Discovery Science dedică luna iunie asteroizilor şi susţine Asteroid Dayalături de... Lumea digitala Discovery Science dedică luna iunie asteroizilor şi susţine Asteroid Day,alături de... © © Printurile au fost făcute cu ajutorul companiei Leykom pe materiale de înaltă calitate. Printre... Printurile au fost făcute cu ajutorul companiei Leykom, pe materiale de înaltă calitate. Printre... Manželé Crina a Dumitru Prunariu z Rumunska. Autor: Deník/Radek Gális Rumunský kosmonaut Dumitru... Manželé Crina a Dumitru Prunariu z Rumunska. Autor: Deník/Radek Gális Rumunský kosmonaut Dumitru... 16 May 1981 - Moscow - Soyuz 40 FDC signed by Dumitru Prunariu 16 May 1981 - Moscow - Soyuz 40 FDC, signed by Dumitru Prunariu © © Publicul poate viziona expoziţia în perioada 16 Iunie-30 Septembrie 2011 la Muzeul Naţional Militar... Publicul poate viziona expoziţia în perioada 16 Iunie-30 Septembrie 2011, la Muzeul Naţional Militar... Sursa: newpulse.ro Imagini: 2 Foto: romanian.ruvr.ru a Sursa: newpulse.ro Imagini: 2 Foto: romanian.ruvr.ru a Share this Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr Ce trebuie să cunoașteți despre o... Share this Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr Ce trebuie să cunoașteți despre o... © © Expoziția prezintă prin intermediul printurilor copilăria adolescenţa perioada de studenţie... Expoziția prezintă, prin intermediul printurilor, copilăria, adolescenţa, perioada de studenţie,... © © 23 Sep 1987 - Moscow - Soyuz 40 event cover signed by Leonid Popov and Dumitru Prunariu 23 Sep 1987 - Moscow - Soyuz 40 event cover, signed by Leonid Popov and Dumitru Prunariu Naveta Columbia a fost distrusa cu doar sase minute inainte de aterizare din cauza unei fisuri... Naveta Columbia a fost distrusa cu doar sase minute inainte de aterizare, din cauza unei fisuri... INTERVIU CU UN COSMONAUT INTERVIU CU UN COSMONAUT
Suivante »
Recherche Avancée