ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၄ ။         ။ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ေနာက္ ၃ ရက္ အတြင္း... ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၄ ။         ။ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ေနာက္ ၃ ရက္ အတြင္း... ‘List of Material Required for the Burma Expedition.’ Filed in Vernay Folder III-B3 Division of... ‘List of Material Required for the Burma Expedition.’ Filed in Vernay, Folder III-B3, Division of... Amara River Amara River Chindwin Imprint Contact • Amara Ocean Amara Mountain ... there is a place... Amara River Amara River Chindwin Imprint Contact • Amara Ocean Amara Mountain ... there is a place... မံုရြာ၊ ဇြန္ ၂၃။            ။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရႀကီး၍ ဝဲဂယက္မ်ားအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အျမန္ေရယာဥ္မ်ား... မံုရြာ၊ ဇြန္ ၂၃။            ။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရႀကီး၍ ဝဲဂယက္မ်ားအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အျမန္ေရယာဥ္မ်ား... (ဓာတ္ပုံ - မဇၥ်ိမ) ယမန္ေန႔ညက ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မုံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို... (ဓာတ္ပုံ - မဇၥ်ိမ) ယမန္ေန႔ညက ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မုံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို... Sagaing Region Chief Minister Dr Myint Naing. The Sagaing Region government announced it would hold... Sagaing Region Chief Minister Dr Myint Naing. The Sagaing Region government announced it would hold... The first ever Myanmar sand sculpture festival will take place at Chindwin Thingyan festival to be... The first ever Myanmar sand sculpture festival will take place at Chindwin Thingyan festival to be... Rescue workers try to pull a sunk ferry boat from the Chindwin river near Kani Town Sagaing region... Rescue workers try to pull a sunk ferry boat from the Chindwin river near Kani Town, Sagaing region... The TSA/WCS Myanmar Program Turtle Team returned this week from a two month expedition up the... The TSA/WCS Myanmar Program Turtle Team returned this week from a two month expedition up the... ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက... ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက... The Chindwin River meanders through beautiful landscapes. Photo: Supplied / Pandaw River Expeditions... The Chindwin River meanders through beautiful landscapes. Photo: Supplied / Pandaw River Expeditions... (ဓာတ္ပုံ - မဇၥ်ိမ) ယေန႔႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ ညေန ၆ နာရီ ၃၀ နာရီခန္႔က မုံုရြာၿမိဳ႕၊... (ဓာတ္ပုံ - မဇၥ်ိမ) ယေန႔႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ ညေန ၆ နာရီ ၃၀ နာရီခန္႔က မုံုရြာၿမိဳ႕၊... Sagaing CM Dr. Myint Naing. Photo: Thura/Mizzima Sagaing Region government Chief Minister Dr. Myint... Sagaing CM Dr. Myint Naing. Photo: Thura/Mizzima Sagaing Region government Chief Minister Dr. Myint... As far as rivers go the Chindwin River is a much more scenic river than the Irrawaddy. Bordering the... As far as rivers go the Chindwin River is a much more scenic river than the Irrawaddy. Bordering the... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... SEI Asia Director Niall O' Connor SEI Asia Director Niall O' Connor Our trip ended in Monywa capital of Sagaing and one of Myanmar’s most underrated tourist... Our trip ended in Monywa, capital of Sagaing and one of Myanmar’s most underrated tourist... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Customer Service Group of young samanera near Monywa for their alms collection. Customer Service Group of young samanera near Monywa for their alms collection. Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... The Japanese had a base on the other side of the river and U Thein Maung remembers the sound of... The Japanese had a base on the other side of the river, and U Thein Maung remembers the sound of... Chindwin River. Chindwin River. Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Local rescue workers try to pull a sunk ferry boat from the Chindwin river near the city of Monywa... Local rescue workers try to pull a sunk ferry boat from the Chindwin river near the city of Monywa,... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... ags0076.tif ags0076.tif Further down the river in Sitthaung the final resting place of a number of IFC steamers scuppered... Further down the river in Sitthaung, the final resting place of a number of IFC steamers scuppered...
Suivante »
Recherche Avancée