ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၄ ။         ။ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ေနာက္ ၃ ရက္ အတြင္း... ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၄ ။         ။ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ေနာက္ ၃ ရက္ အတြင္း... Turtle tracks on the beach of the Chindwin River Myanmar Turtle tracks on the beach of the Chindwin River, Myanmar မံုရြာ၊ ဇြန္ ၂၃။            ။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရႀကီး၍ ဝဲဂယက္မ်ားအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အျမန္ေရယာဥ္မ်ား... မံုရြာ၊ ဇြန္ ၂၃။            ။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရႀကီး၍ ဝဲဂယက္မ်ားအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အျမန္ေရယာဥ္မ်ား... (ဓာတ္ပုံ - မဇၥ်ိမ) ယမန္ေန႔ညက ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မုံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို... (ဓာတ္ပုံ - မဇၥ်ိမ) ယမန္ေန႔ညက ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မုံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို... Sagaing Region Chief Minister Dr Myint Naing. The Sagaing Region government announced it would hold... Sagaing Region Chief Minister Dr Myint Naing. The Sagaing Region government announced it would hold... The first ever Myanmar sand sculpture festival will take place at Chindwin Thingyan festival to be... The first ever Myanmar sand sculpture festival will take place at Chindwin Thingyan festival to be... Rescue workers try to pull a sunk ferry boat from the Chindwin river near Kani Town Sagaing region... Rescue workers try to pull a sunk ferry boat from the Chindwin river near Kani Town, Sagaing region... ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက... ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက... The TSA/WCS Myanmar Program Turtle Team returned this week from a two month expedition up the... The TSA/WCS Myanmar Program Turtle Team returned this week from a two month expedition up the... (ဓာတ္ပုံ - မဇၥ်ိမ) ယေန႔႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ ညေန ၆ နာရီ ၃၀ နာရီခန္႔က မုံုရြာၿမိဳ႕၊... (ဓာတ္ပုံ - မဇၥ်ိမ) ယေန႔႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ ညေန ၆ နာရီ ၃၀ နာရီခန္႔က မုံုရြာၿမိဳ႕၊... Sagaing CM Dr. Myint Naing. Photo: Thura/Mizzima Sagaing Region government Chief Minister Dr. Myint... Sagaing CM Dr. Myint Naing. Photo: Thura/Mizzima Sagaing Region government Chief Minister Dr. Myint... Our trip ended in Monywa capital of Sagaing and one of Myanmar’s most underrated tourist... Our trip ended in Monywa, capital of Sagaing and one of Myanmar’s most underrated tourist... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Vestido largo/Long dress: &Other Stories Gafas/ sunglasses: Louis Vuitton Sombrero/ Hat: Mimoki... Vestido largo/Long dress: &Other Stories Gafas/ sunglasses: Louis Vuitton Sombrero/ Hat: Mimoki... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... SEI Asia Director Niall O' Connor SEI Asia Director Niall O' Connor The Japanese had a base on the other side of the river and U Thein Maung remembers the sound of... The Japanese had a base on the other side of the river, and U Thein Maung remembers the sound of... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... ... Groupe de jeunes moines bouddhiste traversant la rivière Chindwin à Monywa - Myanmar - Birmanie ... Groupe de jeunes moines bouddhiste traversant la rivière Chindwin à Monywa - Myanmar - Birmanie Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Vestido largo/Long dress: &Other Stories Gafas/ sunglasses: Louis Vuitton Sombrero/ Hat: Mimoki... Vestido largo/Long dress: &Other Stories Gafas/ sunglasses: Louis Vuitton Sombrero/ Hat: Mimoki... Further down the river in Sitthaung the final resting place of a number of IFC steamers scuppered... Further down the river in Sitthaung, the final resting place of a number of IFC steamers scuppered... Chindwin River. Chindwin River. Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Local rescue workers try to pull a sunk ferry boat from the Chindwin river near the city of Monywa... Local rescue workers try to pull a sunk ferry boat from the Chindwin river near the city of Monywa,... ... pluses: 25 views: 406 in favorites: 0 Tue 31 Jul 2007 13:57 permanent link gallery pretty cr ... pluses: 25 views: 406 in favorites: 0 Tue 31 Jul 2007 13:57 permanent link gallery pretty cr Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Prev Next စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းသၾကၤန္ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊... Women at work in a cheroot factory. On the first day of our trip we visited Toungdoot an ancient... Women at work in a cheroot factory. On the first day of our trip we visited Toungdoot, an ancient...
Suivante »
Recherche Avancée