Weißkopfsaki Weißkopfsaki Chvostan bělolící (Pithecia pithecia) Chvostan bělolící (Pithecia pithecia) Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Pithecia Irrorata from 'The Zoology of the Voyage of the HMS Sulphur during the years 1836-42' by... Pithecia Irrorata, from 'The Zoology of the Voyage of the HMS Sulphur during the years 1836-42', by... 4. alcsalád: Éjimajom formák (Aotinae.) 4. alcsalád: Éjimajom formák (Aotinae.) Monk saki Order : Primates Family : Cebidae Subfamily : Pitheciinae Species : Pithecia monachus... Monk saki Order : Primates Family : Cebidae Subfamily : Pitheciinae Species : Pithecia monachus... Cacajao (Pithecia melanocephala). Cacajao (Pithecia melanocephala). Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Pithecia pithecia. Pithecia pithecia. 4. alcsalád: Éjimajom formák (Aotinae.) 4. alcsalád: Éjimajom formák (Aotinae.) Pithecia chrysocephala Geoffroy 1850 1º episódio Quando Mme Hylobates faleceu de um mal de mer... Pithecia chrysocephala Geoffroy, 1850 1º episódio Quando Mme Hylobates faleceu, de um mal de mer... Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Plate 26b Pithecia Melanocephala (The Cacajao) $70 Plate 26b Pithecia Melanocephala (The Cacajao) $70 Slideshow Share image Buffy saki amongst branches Slideshow Share image Buffy saki amongst branches Pithecia pithecia. Pithecia pithecia. White-faced Saki (Pithecia pithecia) Image code: animals_00678 Photographer: Rhett A. Butler Camera:... White-faced Saki (Pithecia pithecia) Image code: animals_00678 Photographer: Rhett A. Butler Camera:... © Katja Feldhoff © Katja Feldhoff トップ トップ Top Top Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Saki à face blanche (Pithecia pithecia) Plate 28a Midas Rosalia (The Silky Tamarin) $60 Plate 28a Midas Rosalia (The Silky Tamarin) $60 トップ トップ © Rainer Duske © Rainer Duske トップ トップ Mönch saki Affe (Pithecia monachus) Bild Identifikation : co06-1190 Photograph : Foto genommen... Mönch saki Affe (Pithecia monachus) Bild Identifikation : co06-1190 Photograph : Foto genommen... mounted skin skull removed Pithecia hirsuta Spix 1823 Original Reference: Simiarum et... mounted skin , skull removed Pithecia hirsuta Spix, 1823 Original Reference: Simiarum et... Top Top Pithecia Irrorata Pithecia Irrorata
Suivante »
Recherche Avancée