Первый гражданин Румынии совершивший космический полет. Родился 27 сентября 1952 года в городе... Первый гражданин Румынии, совершивший космический полет. Родился 27 сентября 1952 года в городе... Citeste si: Primul manager străin la o companie de stat: Vystoupil Heinrich noul CEO de la Tarom.... Citeste si: Primul manager străin la o companie de stat: Vystoupil Heinrich, noul CEO de la Tarom.... Ïåðâûé ãðàæäàíèí Ðóìûíèè ñîâåðøèâøèé êîñìè÷åñêèé ïîëåò. Ðîäèëñÿ 27 ñåíòÿáðÿ 1952 ãîäà â ãîðîäå... Ïåðâûé ãðàæäàíèí Ðóìûíèè, ñîâåðøèâøèé êîñìè÷åñêèé ïîëåò. Ðîäèëñÿ 27 ñåíòÿáðÿ 1952 ãîäà â ãîðîäå... DAN IORGA DAN IORGA Citeste si: Transporturile anunţă vineri managerii privaţi la Tarom Ministrul Transporturilor:... Citeste si: Transporturile anunţă vineri managerii privaţi la Tarom Ministrul Transporturilor:... . Naissance : 27 septembre 1952 à Brasov Roumanie. Antécédent : Ingénieur aérospatial. Sélection :... . Naissance : 27 septembre 1952, à Brasov, Roumanie. Antécédent : Ingénieur aérospatial. Sélection :... DAN IORGA DAN IORGA © © Mission(s): Mission(s): © © Dumitru Prunariu Думитру Прунариу Launch Docking Crew Landing in Landing Date Duration Orbits 14.05... Dumitru Prunariu Думитру Прунариу Launch Docking Crew Landing in Landing Date Duration Orbits 14.05... © © ×ëåí-êîððåñïîíäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè àñòðîíàâòèêè (ñ 1992 ãîäà). ×ëåí Ðóìûíñêîãî íàöèîíàëüíîãî... ×ëåí-êîððåñïîíäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè àñòðîíàâòèêè (ñ 1992 ãîäà). ×ëåí Ðóìûíñêîãî íàöèîíàëüíîãî... © © Dumitru Prunariu s-a născut în 27 septembrie 1952 la Braşov şi a absolvit în 1976 Facultatea de... Dumitru Prunariu s-a născut în 27 septembrie 1952, la Braşov, şi a absolvit în 1976 Facultatea de... © © Printurile au fost făcute cu ajutorul companiei Leykom pe materiale de înaltă calitate. Printre... Printurile au fost făcute cu ajutorul companiei Leykom, pe materiale de înaltă calitate. Printre... © © Manželé Crina a Dumitru Prunariu z Rumunska. Autor: Deník/Radek Gális Rumunský kosmonaut Dumitru... Manželé Crina a Dumitru Prunariu z Rumunska. Autor: Deník/Radek Gális Rumunský kosmonaut Dumitru... Ştiinţă-Sănătate Cosmonautul Dumitru Prunariu a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UBB Cluj -... Ştiinţă-Sănătate Cosmonautul Dumitru Prunariu a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UBB Cluj -... 16 May 1981 - Moscow - Soyuz 40 FDC signed by Dumitru Prunariu 16 May 1981 - Moscow - Soyuz 40 FDC, signed by Dumitru Prunariu hi res version (465 KB) more photos hi res version (465 KB) more photos Publicul poate viziona expoziţia în perioada 16 Iunie-30 Septembrie 2011 la Muzeul Naţional Militar... Publicul poate viziona expoziţia în perioada 16 Iunie-30 Septembrie 2011, la Muzeul Naţional Militar... Dumitru Prunariu (Imagine: Andreea Alexandru/ Mediafax Foto) În opinia lui Dumitru Prunariu reuşita... Dumitru Prunariu (Imagine: Andreea Alexandru/ Mediafax Foto) În opinia lui Dumitru Prunariu, reuşita... more photos more photos © © © © Share this Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr Ce trebuie să cunoașteți despre o... Share this Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr Ce trebuie să cunoașteți despre o... Ştiinţă-Sănătate Cosmonautul Dumitru Prunariu a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UBB Cluj -... Ştiinţă-Sănătate Cosmonautul Dumitru Prunariu a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UBB Cluj -... © ©
Suivante »
Recherche Avancée